تعرفه قیمت عکاسی صنعتی

تعرفه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی


تعرفه قیمت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

عکاسی صنعتی بدلیل طیف گسترده محصولات قیمت ثابتی ندارد و بر اساس شرایطی که در ادامه جدول زیر ذکر شده قیمت ها متغییر میباشد.
تعرفه قیمت عکاسی حرفه ای صنعتی و تبلیغاتی استودیو هفت در بهار ۱۳۹۸ از قرار زیر میباشد:
تلفن استودیو عکس هفت : 2230660
 
عنوانتعداد عکسقیمت هر فریم
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچککمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسطاز ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسط از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسط از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسط کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از لوازم آرایش از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لوازم آرایش با بسته بندی براق از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران از ۲۰ فریم به بالاهر فریم ۲۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۶۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری تهران از ۲۰ فریم به بالاهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری تهران از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز از ۲۰ الی ۵۰ فریم  هر فریم ۲۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز از ۱۰ الی ۲۰ فریم  هر فریم ۳۳۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی از ۵۰ فریم به بالاهر فریم ۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۲۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیل از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیل از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۳۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیل از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از طلا و جواهر از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از طلا و جواهر از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۳۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از طلا و جواهر از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از بدلیجات از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از بدلیجات از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از ظروف شیشه ای و کریستال از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از ظروف شیشه ای و کریستال تراش دار از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالا از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالا از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالا از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک ساده از ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک ساده از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک ساده از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با چیدمان استاندارد از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی دکوراتیو از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش ماشینی تا ۶ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش ماشینی تا ۱۲ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دست بافت تا ۶ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دست بافت تا ۱۲ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دستبافت ابریشمی تا ۱۲ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی محصول با چیدمان استاندارد از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی محصول بصورت دکوراتیو از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم از ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس بدون مدل از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در بک سفید از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در لوکیشن از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در استودیو با طراحی صحنه از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کیف و کفش در بک سفید از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از تابلوی نقاشی از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از تندیس از ۵ الی ۱۰ فریمهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از موتورسیکلت در استودیو از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی ایده پردازی شده از ۳ الی ۱۰ فریمهر فریم از ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از نما و داخل ساختمان از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم از ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی روزانه تا ۸ ساعت کاری بدون محدودیت فریم در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی روزانه تا ۴ ساعت کاری بدون محدودیت فریم در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت رتوش، بازسازی رنگ و منی پولاسیون ساعتی۱۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت گریم سطح ۱ روزانه۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت گریم سطح ۲ روزانه۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت مدل روزانهاز ۸۰۰/۰۰۰ تومان

– این قیمت ها بصورت خالص دریافتی بوده و کلیه کسورات بر عهده کارفرما میباشد.
– در کلیه پروژه ها هزینه های ایاب و ذهاب بر عهده کارفرما میباشد.
– ۵۰ درصد مبلغ کل پروژه بعنوان پیش پرداخت و الباقی، هنگام تحویل نهایی پروژه بصورت نقدی دریافت خواهد شد.

در صورتی که پروژه شما در هیچکدام از تعرفه های بالا وجود ندارد میتوانید در تماس تلفنی با استودیو از قیمت کارشناسی آن مطلع گردید.

 
مواردی که همکاران ما در تماس تلفنی جهت ارائه قیمت از شما خواهند پرسید از این قرار است:
-تعداد دقیق عکس های سفارشی و یا محصولات
-جنسیت محصولات
-اندازه دقیق و وزن محصولات
-مکان دقیق اجرای پروژه (در صورتی که عکاسی در محل شما انجام شود)

تلفن استودیو: 22302844-021

فاکتور های تاثیر گذار در قیمت گزاری عکاسی صنعتی

سفارش دهندگان گرامی، شایان ذکر است که جهت تکمیل شدن اطلاعات شما در مورد نحوه قیمت گذاری در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی توسط عکاسان حرفه ای و  استودیو های عکاسی فاکتورهای تاثیر گذار  به شرح زیر به شما ارائه میگردد.
 
۱-تجربه: تجربه به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار همیشه مطرح میباشد. بدین معنی که عکاسان با سابقه دستمزد بیشتری دارند و همیشه تولید کنندگان مهم در کشور نیز بدلیل ریسک کمتر و نتیجه بهتر، با عکاسان باتجربه کار می کنند.
۲-دانش: عکاسانی که تحصیلات آکادمیک در زمینه عکاسی دارند دستمزد بالاتری دارند.
۳-تجهیزات: یکی دیگر از فاکتورهای مهم تجهیزاتی است که عکاس در اختیار دارد، هرچه این تجهیزات گران قیمت تر باشند هزینه های عکاسی بالاتر خواهند بود. فراموش نفرمایید که تجهیزات گرانقیمت در کیفیت فایل، نورپردازی و سرعت ارئه پروژه تاثیر گذار میباشند.
۴-اندازه: هرچه سایز محصولات بزرگتر باشند بدلیل لزوم استفاده از مکان عکسبرداری وسیع تر، تجهیزات ویژه و زمان بیشتر عکسبرداری هزینه های عکاسی بالاتری برای سفارش دهندگان خواهد داشت.
۵-وزن: در عکسبرداری صنعتی و تبلیغاتی در استودیو  هرچه وزن محصولات سنگین تر باشد بدیل زمان بیشتر عکسبرداری و نیاز به منابع انسانی بیشتر، قیمت عکاسی بالاتر خواهد بود.
۶-جنسیت: قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت های خاص همانند استیل، شیشه و فلزات بدیل لزوم استفاده از تجهیزات نورپردازی خاص و زمان بیشتر عکسبرداری، بالاتر از قیمت عکاسی از محصولات دیگر میباشد.
۷-مکان عکاسی: هر چه مکان عکسبرداری از محل استقرار عکاس دورتر باشد، هزینه های عکاسی بالاتر خواهند بود.
۸-تعداد فریم (عکس): هرچه تعداد عکسهای سفارشی از طرف تولیدکنندگان بیشتر باشد، هزینه های عکاسی هر فریم در مجموع کمتر محاسبه میگردد.
 
در صورتی که تمایل به دریافت تعرفه قیمت عکاسی صنعتی انجمن عکاسان تبلیغاتی ایران را دارید اینجا را کلیک نمایید
 
توجه:

به دلیل کپی برداری های گسترده از سایت استودیو هفت توسط همکاران ما در سرتاسر ایران، این مجموعه هرگونه استفاده بدون اجازه کتبی از مطالب و یا تصاویراین سایت را پیگیری قانونی خواهد نمود.

برخی از عکس های صنعتی و تبلیغاتی که در استودیو هفت عکسبرداری شده است را در زیر ملاحظه میفرمایید: