تعرفه قیمت عکاسی صنعتی

تعرفه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی


تعرفه قیمت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

عکاسی صنعتی بدلیل طیف گسترده محصولات قیمت ثابتی ندارد و بر اساس شرایطی که در ادامه جدول زیر ذکر شده قیمت ها متغییر میباشد.
تعرفه قیمت عکاسی حرفه ای صنعتی و تبلیغاتی استودیو هفت در بهار ۱۳۹۸ از قرار زیر میباشد:
تلفن استودیو عکس هفت : 2230660
 
عنوانتعداد عکسقیمت هر فریم
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۲۰ الی ۵۰ فریم۱۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۱۰ الی ۲۰ فریم۱۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچککمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسطاز ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسط از ۲۰ الی ۵۰ فریم ۱۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسط از ۱۰ الی ۲۰ فریم ۲۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسط کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ از ۲۰ الی ۵۰ فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ از ۱۰ الی ۲۰ فریم ۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از لوازم آرایش از ۱۰ الی ۲۰ فریم ۱۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لوازم آرایش با بسته بندی براق از ۱۰ الی ۲۰ فریم ۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران از ۲۰ فریم به بالا ۲۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران از ۱۰ الی ۲۰ فریم ۲۶۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری تهران از ۲۰ فریم به بالا۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری تهران از ۱۰ الی ۲۰ فریم۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز از ۲۰ الی ۵۰ فریم  ۲۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز از ۱۰ الی ۲۰ فریم  ۳۳۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی از ۵۰ فریم به بالا۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی از ۲۰ الی ۵۰ فریم۲۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی از ۱۰ الی ۲۰ فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای از ۲۰ الی ۵۰ فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای از ۱۰ الی ۲۰ فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیل از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیل از ۲۰ الی ۵۰ فریم ۳۳۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیل از ۱۰ الی ۲۰ فریم۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از طلا و جواهر از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از طلا و جواهر از ۲۰ الی ۵۰ فریم ۳۳۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از طلا و جواهر از ۱۰ الی ۲۰ فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از بدلیجات از ۱۰ الی ۲۰ فریم ۱۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از بدلیجات از ۲۰ الی ۵۰ فریم ۱۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از ظروف شیشه ای و کریستال از ۱۰ الی ۲۰ فریم ۱۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از ظروف شیشه ای و کریستال تراش دار از ۱۰ الی ۲۰ فریم ۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالا از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالا از ۲۰ الی ۵۰ فریم۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالا از ۱۰ الی ۲۰ فریم۳۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک ساده از ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک ساده از ۲۰ الی ۵۰ فریم۱۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک ساده از ۱۰ الی ۲۰ فریم۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با چیدمان استاندارد از ۱۰ الی ۲۰ فریم۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی دکوراتیو از ۱۰ الی ۲۰ فریم۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش ماشینی تا ۶ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریم۱۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش ماشینی تا ۱۲ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریم۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دست بافت تا ۶ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریم۲۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دست بافت تا ۱۲ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریم۲۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دستبافت ابریشمی تا ۱۲ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریم۳۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی محصول با چیدمان استاندارد از ۲۰ الی ۵۰ فریم۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی محصول بصورت دکوراتیو از ۱۰ الی ۲۰ فریماز ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس بدون مدل از ۲۰ الی ۵۰ فریم۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در بک سفید از ۲۰ الی ۵۰ فریم۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در لوکیشن از ۲۰ الی ۵۰ فریم۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در استودیو با طراحی صحنه از ۲۰ الی ۵۰ فریم۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کیف و کفش در بک سفید از ۲۰ الی ۵۰ فریم۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از تابلوی نقاشی از ۱۰ الی ۲۰ فریم۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از تندیس از ۵ الی ۱۰ فریم۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از موتورسیکلت در استودیو از ۱۰ الی ۲۰ فریم۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی ایده پردازی شده از ۳ الی ۱۰ فریماز ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از نما و داخل ساختمان از ۱۰ الی ۲۰ فریماز ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی روزانه تا ۸ ساعت کاری بدون محدودیت فریم در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی روزانه تا ۴ ساعت کاری بدون محدودیت فریم در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت رتوش، بازسازی رنگ و منی پولاسیون ساعتی۱۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت گریم سطح ۱ روزانه۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت گریم سطح ۲ روزانه۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت مدل روزانهاز ۸۰۰/۰۰۰ تومان

– این قیمت ها بصورت خالص دریافتی بوده و کلیه کسورات بر عهده کارفرما میباشد.
– در کلیه پروژه ها هزینه های ایاب و ذهاب بر عهده کارفرما میباشد.
– ۵۰ درصد مبلغ کل پروژه بعنوان پیش پرداخت و الباقی، هنگام تحویل نهایی پروژه بصورت نقدی دریافت خواهد شد.

در صورتی که پروژه شما در هیچکدام از تعرفه های بالا وجود ندارد میتوانید در تماس تلفنی با استودیو از قیمت کارشناسی آن مطلع گردید.

 
مواردی که همکاران ما در تماس تلفنی جهت ارائه قیمت از شما خواهند پرسید از این قرار است:
-تعداد دقیق عکس های سفارشی و یا محصولات
-جنسیت محصولات
-اندازه دقیق و وزن محصولات
-مکان دقیق اجرای پروژه (در صورتی که عکاسی در محل شما انجام شود)

تلفن استودیو: 22302844-021

فاکتور های تاثیر گذار در قیمت گزاری عکاسی صنعتی

سفارش دهندگان گرامی، شایان ذکر است که جهت تکمیل شدن اطلاعات شما در مورد نحوه قیمت گذاری در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی توسط عکاسان حرفه ای و  استودیو های عکاسی فاکتورهای تاثیر گذار  به شرح زیر به شما ارائه میگردد.
 
۱-تجربه: تجربه به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار همیشه مطرح میباشد. بدین معنی که عکاسان با سابقه دستمزد بیشتری دارند و همیشه تولید کنندگان مهم در کشور نیز بدلیل ریسک کمتر و نتیجه بهتر، با عکاسان باتجربه کار می کنند.
۲-دانش: عکاسانی که تحصیلات آکادمیک در زمینه عکاسی دارند دستمزد بالاتری دارند.
۳-تجهیزات: یکی دیگر از فاکتورهای مهم تجهیزاتی است که عکاس در اختیار دارد، هرچه این تجهیزات گران قیمت تر باشند هزینه های عکاسی بالاتر خواهند بود. فراموش نفرمایید که تجهیزات گرانقیمت در کیفیت فایل، نورپردازی و سرعت ارئه پروژه تاثیر گذار میباشند.
۴-اندازه: هرچه سایز محصولات بزرگتر باشند بدلیل لزوم استفاده از مکان عکسبرداری وسیع تر، تجهیزات ویژه و زمان بیشتر عکسبرداری هزینه های عکاسی بالاتری برای سفارش دهندگان خواهد داشت.
۵-وزن: در عکسبرداری صنعتی و تبلیغاتی در استودیو  هرچه وزن محصولات سنگین تر باشد بدیل زمان بیشتر عکسبرداری و نیاز به منابع انسانی بیشتر، قیمت عکاسی بالاتر خواهد بود.
۶-جنسیت: قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت های خاص همانند استیل، شیشه و فلزات بدیل لزوم استفاده از تجهیزات نورپردازی خاص و زمان بیشتر عکسبرداری، بالاتر از قیمت عکاسی از محصولات دیگر میباشد.
۷-مکان عکاسی: هر چه مکان عکسبرداری از محل استقرار عکاس دورتر باشد، هزینه های عکاسی بالاتر خواهند بود.
۸-تعداد فریم (عکس): هرچه تعداد عکسهای سفارشی از طرف تولیدکنندگان بیشتر باشد، هزینه های عکاسی هر فریم در مجموع کمتر محاسبه میگردد.
 
در صورتی که تمایل به دریافت تعرفه قیمت عکاسی صنعتی انجمن عکاسان تبلیغاتی ایران را دارید اینجا را کلیک نمایید
 
توجه:
به دلیل کپی برداری های گسترده از سایت استودیو هفت توسط همکاران ما در سرتاسر ایران، این مجموعه هرگونه استفاده بدون اجازه کتبی از مطالب و یا تصاویراین سایت را پیگیری قانونی خواهد نمود.

برخی از عکس های صنعتی و تبلیغاتی که در استودیو هفت عکسبرداری شده است را در زیر ملاحظه میفرمایید: