آموزش عکاسی تبلیغاتی - آموزش عکاسی صنعتی - کلاس عکاسی صنعتی - دوره عکاسی تبلیغاتی


کلاس آموزش عکاسی صنعتی تبلیغاتی

نیمه خصوصی – کلاس ۶ نفره
۴ جلسه (پنج شنبه ها) از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰
شروع دوره (ایران):  ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
کلاس ۹۰ درصد کارگاهی و عملی و ۱۰ درصد تئوری خواهد بود.
مطالبی که در این دوره عکاسی صنعتی تبلیغاتی خواهید آموخت:
آشنایی کامل با تمام تجهیزات نورپردازی
آشنایی با نورپردازی محصولات مختلف همانند پارچه و لباس ، شیشه و کریستال ، چوب  ، استیل ، طلا ، چرم ، پلاستیک و غیره که در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی عکاسان حرفه ای با آن سر و کار خواهند داشت.
این دوره مناسب کسانی است که میخواهند وارد حرفه عکاسی تبلیغات شوند 

قیمت : ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلفن ثبت نام: 22306610


مزایای کلاسھای ما نسبت به آموزشگاه ھا و کلاس ھای دیگر 
١- تعداد ھنر جویان شرکت کننده در هر یک از کلاس های ما کمتر از  کلاس های مشابه (کلاس های دیگر با حداقل ١۵ تا ٢٠ نفر تشکیل می شوند ) می باشد در نتیجه راندمان کلاسھای ما بیشتر خواھد بود.هنرجویان در آموزشگاه ها فرصت کافی برای تمرین ندارند ) حداکثر ۲۰ دقیقه ( در حالیکه هنرجویان در دوره های ما هر نفر در هر جلسه حداقل ۱ تا ۱/۳۰ ساعت تمرین عملی بصورت جداگانه دارند. ). ما کیفیت را فدای کمیت و درامد زایی بیشتر نمیکنیم. 
٢- ھنرجویان کلاس ھای عکاسی ما در مدت زمان کوتاه (حداقل نصف زمان دوره ھای مشابه) به نتیجه مورد نظر تعریف شده خواھند رسید. زمان برای ما به ھمانند طلا ارزشمند است پس نمیگزاریم وقت شما بیھوده و حتی با راندمان پایین به ھدر رود.
٣- زمان برگزاری کلاس ھای عکاسی صنعتی تبلیغاتی گونه ای تنظیم گردیده که ھنرجویان شاغل بتوانند در دوره ھا شرکت نمایند. و حتی با ھماھنگی، راحت تر زمان را تغییر دھند. شما مطلبی را از دست نخواھید داد. 
۴- اساتید دوره آموزش عکاسی صنعتی تبلیغاتی ما فقط جزو اساتید دانشگاه نیستند بلکه بعنوان یک عکاس موفق و با تجربه سالیان سال مشغول کار ھستند در نتیجه ھنرجویان در دوره ھا با مسائل ١٠٠٪ کاربردی و عملی آشنا خواھند شد. ما به استفاده از اساتید دانشگاهی که جزو عکاسان حرفه ای موفق  در جامعه هستند برای تدریس معتقدیم و نه اینکه فقط نام استاد را یدک بکشند. 
۵- ھنرجوایان پس از اتمام دوره ھا باز با ما و اساتید در ارتباط خواھند بود و در مورد عکاسی با ما مشورت میکنند. ما به شروع و ادامه یک  رابطه دوستانه معتقدیم نه به شروع و اتمام آن.
۶- دوره ھای ما کاملا دوستانه،صمیمانه و غیر رسمی خواھد بود و اساتید ھمانند یک دوست به شما مطالب را منتقل خواھند نمود. ما به برگزاری کلاسھای سنتی معتقد نیستیم. 

 

 

کلاس عکاسی صنعتی, آموزش عکاسی حرفه ای , آموزش عکاسی صنعتی ,  آموزش عکاسی صنعتی و تبلیغاتی , آموزش عکاسی تبلیغاتی ,  آموزش عكاسي حرفه اي, آموزش آتلیه ,  آموزش نورپردازی در آتلیه  ، دوره عکاسی صنعتی ، دوره عکاسی تبلیغاتی