تعرفه قیمت عکاسی صنعتی

قیمت عکاسی - تعرفه قیمت عکاسی صنعتی- قیمت عکاسی تبلیغاتی

تعرفه قیمت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی استودیو هفت – ۱۴۰۳

 

قیمت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی بدلیل طیف گسترده محصولات ثابت نیست و با توجه به  فاکتورهای مختلف ( تجربه و دانش عکاس، تجهیزات مورد نیاز، اندازه، وزن و جنسیت محصول، مسافت مکان عکاسی، تعداد فریم های انتخابی کارفرما و مدت زمان اجرای پروژه ) که در ادامه جدول زیر توضیحات آنها مبسوط ارائه گردیده است  قیمت ها و تعرفه های عکاسی صنعتی و تبلیغاتی متغییر میباشد.

تعرفه قیمت عکاسی حرفه ای صنعتی و تبلیغاتی ما (استودیو هفت) در سال 1403 از قرار لیست پایین صفحه میباشد.

 عکاسی تبلیغاتی - عکاسی صنعتی

شروع دوره: ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

 

عکاسی طلا و جواهر

شروع دوره: ۱ تیر ۱۴۰۳

 

عکاسی پرتره

شروع دوره: ۱ تیر ۱۴۰۳

 

عنوانتعداد عکسقیمت هر فریم
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۶۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچککمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسطاز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسط از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۶۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسط از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسط کمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ از ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگ کمتر از ۱۰ فریم هماهنگ شود
قیمت عکاسی از لوازم آرایش از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لوازم آرایش با بسته بندی براق از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران از ۲۰ فریم به بالاهر فریم ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۹۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری تهران از ۲۰ فریم به بالاهر فریم ۸۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری تهران از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز از ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۸۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلز کمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی از ۵۰ فریم به بالاهر فریم ۸۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی کمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای از ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ای کمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیل از ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیل از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیل از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از طلا و جواهر از ۵۰ فریم به بالا هماهنگ شود
قیمت عکاسی از طلا و جواهر از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۹۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از طلا و جواهر از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از بدلیجات از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از بدلیجات از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از ظروف شیشه ای و کریستال از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از ظروف شیشه ای و کریستال تراش دار از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۹۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالا از ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالا از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۶۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالا از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۸۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک ساده از ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک ساده از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۶۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک ساده از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۸۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با چیدمان استاندارد از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی دکوراتیو از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش ماشینی تا ۶ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش ماشینی تا ۱۲ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۸۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دست بافت تا ۶ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۸۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دست بافت تا ۱۲ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دستبافت ابریشمی تا ۱۲ متری از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی محصول با چیدمان استاندارد از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی محصول بصورت دکوراتیو از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم از ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس بدون مدل از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۸۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در بک سفید از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۸۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در لوکیشن از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۸۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در استودیو با طراحی صحنه از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کیف و کفش در بک سفید از ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از تابلوی نقاشی از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از تندیس از ۵ الی ۱۰ فریمهر فریم ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از موتورسیکلت در استودیو از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی ایده پردازی شده از ۳ الی ۱۰ فریمهر فریم از ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از نما و داخل ساختمان از ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم از ۸۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی روزانه تا ۸ ساعت کاری بدون محدودیت فریم در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی روزانه تا ۴ ساعت کاری بدون محدودیت فریم در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت رتوش، بازسازی رنگ و منی پولاسیون ساعتی۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت گریم سطح ۱ روزانه۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت گریم سطح ۲ روزانه۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت مدل روزانهاز ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 

– این قیمت ها بصورت خالص دریافتی بوده و کلیه کسورات بر عهده کارفرما میباشد.
– در کلیه پروژه ها هزینه های ایاب و ذهاب بر عهده کارفرما میباشد.
– ۵۰ درصد مبلغ کل پروژه بعنوان پیش پرداخت و الباقی، هنگام تحویل نهایی پروژه بصورت نقدی دریافت خواهد شد.

در صورتی که پروژه شما در هیچکدام از تعرفه های بالا وجود ندارد میتوانید در تماس تلفنی با استودیو از قیمت کارشناسی آن مطلع گردید.

مواردی که همکاران ما در تماس تلفنی جهت ارائه قیمت از شما خواهند پرسید از این قرار است:
-تعداد دقیق عکس های سفارشی و یا محصولات
-جنسیت محصولات
-اندازه دقیق و وزن محصولات
-مکان دقیق اجرای پروژه (در صورتی که عکاسی در محل شما انجام شود)

فاکتور های تاثیر گذار در قیمت گزاری عکاسی صنعتی

سفارش دهندگان گرامی، جهت کامل شدن اطلاعات شما در مورد نحوه قیمت گذاری در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی توسط عکاسان حرفه ای و  استودیو های عکاسی، فاکتورهای تاثیر گذار  به شرح زیر ارائه میگردد.
 
 
۱-تجربه: تجربه به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار همیشه مطرح میباشد. بدین معنی که عکاسان با سابقه دستمزد بیشتری دارند و همیشه تولید کنندگان مهم در کشور نیز بدلیل ریسک کمتر و نتیجه بهتر، با عکاسان باتجربه کار می کنند.
 
۲-دانش: عکاسانی که تحصیلات آکادمیک در زمینه عکاسی دارند دستمزد بالاتری دارند.
 
۳-تجهیزات: یکی دیگر از فاکتورهای مهم تجهیزاتی است که عکاس در اختیار دارد، هرچه این تجهیزات گران قیمت تر باشند هزینه های عکاسی بالاتر خواهند بود. فراموش نفرمایید که تجهیزات گرانقیمت در کیفیت فایل، نورپردازی و سرعت ارئه پروژه تاثیر گذار میباشند.
 
۴-اندازه: هرچه سایز محصولات بزرگتر باشند بدلیل لزوم استفاده از مکان عکسبرداری وسیع تر، تجهیزات ویژه و زمان بیشتر عکسبرداری هزینه های عکاسی بالاتری برای سفارش دهندگان خواهد داشت.
 
۵-وزن: در عکسبرداری صنعتی و تبلیغاتی در استودیو  هرچه وزن محصولات سنگین تر باشد بدیل زمان بیشتر عکسبرداری و نیاز به منابع انسانی بیشتر، قیمت عکاسی بالاتر خواهد بود.
 
۶-جنسیت: قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت های خاص همانند استیل، شیشه و فلزات بدیل لزوم استفاده از تجهیزات نورپردازی خاص و زمان بیشتر عکسبرداری، بالاتر از قیمت عکاسی از محصولات دیگر میباشد.
 
۷-مکان عکاسی: هر چه مکان عکسبرداری از محل استقرار عکاس دورتر باشد، هزینه های عکاسی بالاتر خواهند بود.
 
۸-تعداد فریم (عکس): هرچه تعداد عکسهای سفارشی از طرف تولیدکنندگان بیشتر باشد، هزینه های عکاسی هر فریم در مجموع کمتر محاسبه میگردد.
 
 
در صورتی که تمایل به دریافت تعرفه قیمت عکاسی صنعتی انجمن عکاسان تبلیغاتی ایران را دارید اینجا را کلیک نمایید
 
توجه:

متاسفانه به دلیل کپی برداری های گسترده از سایت استودیو هفت توسط همکاران ما در سرتاسر ایران، این مجموعه هرگونه استفاده بدون اجازه کتبی از مطالب و یا تصاویراین سایت را پیگیری قانونی خواهد نمود.

برای دیدن نمونه عکس های بیشتر که توسط  استودیو هفت انجام گردیده  از منوی زیر استفاده نمایید:

تعرفه عکاسی سال ۱۴۰۲، قیمت هر شات عکس، قیمت عکاسی تبلیغاتی، تعرفه عکاسی صنعتی، تعرفه عکاسی، قیمت عکاسی، قیمت عکاسی صنعتی، تعرفه عکاسی تبلیغاتی، هزینه عکاسی، قیمت هر شات عکاسی، نرخ عکاسی، نرخ عکاسی سال ۱۴۰۲، لیست قیمت عکاسی، هزینه عکاسی تبلیغاتی، تعرفه عکاسی تبلیغاتی انجمن عکاسان، قیمت هر شات عکس تبلیغاتی، نرخ عکاسی تبلیغاتی، قیمت عکاسی مدلینگ، هزینه عکاسی مدلینگ، قیمت شات عکاسی، قیمت عکاسی پرتره، هزینه عکاسی صنعتی، قیمت عکاسی تبلیغاتی و صنعتی، تعرفه عکاسی آتلیه، قیمت هر شات عکس پرتره، تعرفه قیمت عکاسی، قیمت عکاسی طلا و جواهر، عکاسی شاتی چند، هزینه هر شات عکس، قیمت هر فریم عکس تبلیغاتی، نرخ عکاسی صنعتی، قیمت هر فایل عکس، قیمت هر شات عکس مدلینگ، تعرفه عکاسی پرتره، تعرفه عکاسی از غذا، قیمت عکس تبلیغاتی، لیست قیمت عکاسی تبلیغاتی، قیمت عکاسی از محصولات، قیمت عکاسی از کیف و کفش، قیمت عکاسی از لباس.