درباره ما

استودیو عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

استوديوی عکسبرداری هفت با رعايت بالاترين سطوح استاندارد در زمينه ارائه تصاوير حرفه ای بعنوان يكي از مدرنترين و مجهزترين استوديوهاي عكاسی صنعتی و تبليغاتي خاورميانه در سال 1384 تاسيس گرديد اين استوديو از گروه متخصصين آكادميك بهره مند ميباشد كه بعنوان هنرمندان بين المللي دوره هاي تخصصي عكسبرداري صنعتي، تجاري تبليغاتي و پوشاك و بالطبع زيرمجموعه هاي آنها ( اتومبيل، پوشاك، طلا و جواهر، مواد غذايي) را در دانشكده هاي مطرح اروپايي گذرانده اند. در استوديو هفت بستر تبادل نظر و نشستهاي دوستانه و همچنين مباحثه براي خلق نيازهاي تصويري و توليد تصاوير ديجيتال با بالاترين كيفيت و هزينه هاي منطقي، نقطه عطفي در ارتباط كارفرما و مجري محسوب مي شود.

سرويسهاي مختلف استوديو هفت با استفاده از تجهيزات زير بصورت قابل ملاحظه اي نيازهاي مشتريان با ايده ها و خواسته هاي مختلف را برآورده مي سازد:
_دوربینهای دیجیتال قطع متوسط (Medium Format) با رزولوشن و تفکیک بالا و وضوح رنگ در 16 bit
_ تجهيزات نورپردازي بروز دنيای عکاسی حرفه ای
_شبكه های پردازنده Apple برای عكسبرداری زنده، رتوش و بازيابی رنگ و ارائه خدمات گرافيكی
_مانيتورهاي حرفه اي با امكان كاليبراسيون براي ارائه خروجيهاي خاص
_ فضاي فوق العاده وسيع داخل استوديو امكان عكاسی از محصولات بزرگ و خودرو را در محيطي (سرپوشيده) بانورهاي كنترل شده ميسر مي سازد و همچنين قابليت دسترسي به ابزار مناسب براي ساخت و ساز دكور و فضای مجازی از ديگر نقاط عطف استوديو عکس هفت مي باشد.

برخي از خدمات و سرويسهاي اين مجموعه بشرح ذيل عبارتند از:
عكسبرداری حرفه ای قطع متوسط ديجيتال تا ۱۲۰ مگاپیکسل 
_ عكسبرداری حرفه ای قطع متوسط آنالوگ (اسلايد، نگاتيو)
_رتوش و بازسازی ديجيتالی تصاوير (Edit , Postproduction) 
_ ارائه جلوه های ويژه كامپيوتری با استفاده از صفحه آبی و سبز و نرم افزار و سخت افزار (Green&Blue Screen) اختصاصی (Manipulation) 
_ طراحی گرافیک
_ نظارت بر چاپهای ويژه بر روی كاغذ عكاسی، افست ديجيتال و لارج فورمت 

_ در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره تلفن 22302844 تماس حاصل فرمایید و یا در خواست خود را از طریق ایمیل ابن مجموعه مطرح نمایید.

info@studio7.ir


 

English

About studio7

Following the highest standards of producing original and unique pictures, Studio seven was established by amir bayanfar and kaveh eghdami in 2006 as one of the most modern and equipped advertising photography studios in Middle East.This studio enjoys cooperation of a group of academic experts who. as internatinal artists,has passed special courses of photography in industrial, commercial, advertising and fashion and other related fields (such as automobile, clothing, editorial, gold and jewelry, food stuff) in prominent european colleges. Studio seven is considered as a proper place for exchanging views and holding friendly discussion sessions for creating pictorial needs and producing high quality and economic digital pictures and it is assumed to be a revolving point in client-studio relation.

 
Various services of Studio seven will meet different needs and requirements of the customers using following equipments.
-Large and medium format digital cameras with high resolution and color in 16 bits.
-Modern and professional lighting equipments for indoor and outdoor photography.
-Apple processing networks for live photography, editing, and color restoration and delivery of graphic services.
-Professional monitors with the possibility of calibration for special outputs.
-Vast space of the studio which facilitates the indoor photography with managed lights from big products and automobiles. Having the equipments for making scenery and decoration and virtual enviroments is another advertising of Studio seven.

 

Some of the services available in this studio are as follows
Professional photography in big and medium digital sizes up to 120 mega-pixels-
Professional photography in medium analog size (positive and negative)-
Digital editing and post-production of pictures
-Manipulation with special software and hardware (green & blue screen techniques).
-Graphic Design.
-Supervising and special prints on photography paper, digital large format systems and off-set.

Italiano

Informazioni su Studio7

 

Seguendo i più alti standard di produzione di immagini originali e uniche, Studio sette è stata fondata da amir bayanfar e kaveh eghdami nel 2006 come uno dei più moderni e attrezzati pubblicità fotografia studi in medio East.This studio gode di cooperazione di un gruppo di esperti accademici che. come artisti internatinal, ha superato corsi speciali di fotografia industriale, commerciale, pubblicitario e di moda e altri campi correlati (ad esempio automobili, abbigliamento, editoriale, oro e gioielli, generi alimentari) in collegi europei prominenti. Studio sette è considerato come un posto adeguato per lo scambio di opinioni e tiene le sessioni di discussione amichevole per esigenze pittoriche di creazione e produzione di alta qualità e immagini digitali economiche e si presume di essere un punto girevole nel rapporto cliente-studio.

 

Servizi vari di Studio sette incontrerà diverse esigenze e necessità dei clienti utilizzando attrezzature a seguito di:
– Grande e medio formato digitale fotocamere ad alta risoluzione e colore a 16 bit
– Attrezzature di illuminazione moderna e professionale per interni ed esterni – fotografia
– Reti elaborazione Apple per vivono la fotografia, editing e ripristino colore e fornitura di servizi di grafica
– Monitor professionali con possibilità di taratura per le uscite speciali
– Vasto spazio dello studio che facilita la fotografia interna con luci gestiti da automobili e grandi prodotti. Avere le attrezzature per fare uno scenario e decorazione e ambienti virtuali è un'altra pubblicità di Studio sette

 

 Alcuni dei servizi disponibili in questo studio sono come segue:
– Fotografia professionale in digitale di grandi e medie dimensioni fino a 120 mega-pixel 
– Fotografia professionale in medio formato analogico (positivo e negativo)
– Digital editing e post-produzione delle immagini
– Effetti speciali computer schermo verde & blu e speciale software e hardware (manipolazione) 
– Supervisione e speciale stampe su carta fotografia, sistemi digitali di grande formato e off-set